ARAÇ SİGORTASI

Aracınızı her türlü riske karşı güvence altına alacak, sizlere özel kasko ürünü, ihtiyari mali mesuliyet  ürünü ve zorunlu trafik ürünü, sizlerin sigortadan beklentilerinizi, hatta daha fazlasını verebilmekteyiz.

Teminatlar:

Paket Kasko Sigorta Poliçesinin kapsama aldığı teminatlar :
Çarpma, Çarpılma, Devrilme, Yanma, Çalınma
Kaza sonucu oluşabilecek hasarlar
Grev, Lokavt, Krgaşalık, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle oluşan zararlar
Deprem, yanardağ püskürmesi sonucu oluşan zararlar
Sel ve su basması sonucu oluşan zararlar
Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar
İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı ile, Aracınızla, diğer kişilere verebileceğiniz can ve mal zararlarının, Trafik Sigortası’nın teminat limitleri üstünde kalan kısmı güvence altına alınmaktadır
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası ile, Sizin ve araç içerisinde bulunabilecek olan yolcuların, araç gerek hareket halinde iken, gerekse aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken, meydana gelebilecek bir kaza neticesinde Yaşam Kaybı ve Sürekli Sakatlık giderlerini temin eder.

Med-line Acil Yardım Hizmeti:

Teminat Kapsamı:
Sigortalı araçta bulunanların tamamı, araç dışında ise yalnızca poliçe sahibine aşağıda tanımı yapılan tüm acil durumlarda Med-Line tarafından tıbbi danışmanlık ve acil hizmet sunulmuştur.

Sunulan Avantajlı Hizmetler:

Aracın Çekilmesi, Lastik Değişimi, Çilingir Hizmeti, Kişisel Hizmet yardımı ve daha birçok avantajlı hizmete sahipsiniz.

Hasar esnasında eskime payı düşülmemektedir.

Anahtar Kaybı Zararlarının Giderilmesi: Araç anahtarınızın kaybolması ya da çalınması nedeniyle anahtarın yeniden kopyalanması, komple kilit değişimi poliçede belirtilen limitle teminat kapsamına dahildir.

Hasarın, Kasko Sigortası Genel Şartlarına uyması ve poliçe ödemelerinde aksaklık bulunmaması halinde, evrakların ve eksper raporunun tamamlanmasını takip eden 15 iş günü içerinizde Hızlı Hasar Ödeme Hizmeti.

Aracın “0” km olarak yeni satın alınmasını müteakip , kasko sigortası devam ederken, ilk altı (6) ay içerisinde tam ziya hasara uğraması veya çalınması halinde, poliçe değerinin enflasyona göre eklenmiş değerini aşmamak üzere tazminat “0” km araç bedeli olarak tazmin edilecektir. (Hususi otolar için)

Araç içerisinde bulunabilecek kişisel eşyalar (cep telefonu ve nakit para hariç) yılda 2 kezle sınırlı olmak üzere 1.000 YTL’ye kadar çalınma riskine karşı teminat altındadır.(Hususi otolar için)

Kiralık Araç Hizmeti: Sigortalı aracın hasar anında yürüyemez halde olması ya da yürütülmesi hasarın artmasına sebebiyet verecekse AIG Asistans tarafından veya AIG Asistans’ın onayı alınarak başka bir firmanın çekicisi ile araç, anlaşmalı servise çekilmiş ve onarımı 24 saati aşması halinde 5 güne kadar, yakıt masrafları hariç, ücretsiz araç sağlanması. (Hususi otolar için)