Ferdi Kaza Sigortaları / Beklenmedik Kaza Sigortası

BY IN makale On 04-09-2019

 

Gulf Sigorta’nın özel olarak sunduğu Beklenmedik Kaza Sigorta paketi ile kişinin kendisini ve sevdiklerini koruma altına alması artık hem çok kolay hem de çok güvenli. Beklenmedik Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde iş yerinde ve özel hayatında meydana gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve yaralanma durumlarını kapsar.

Ferdi Kaza Sigortaları kategorisinde yer alan Beklenmedik Kaza Sigortası ile;

 • Evde
 • İş yerinde
 • Seyahat ederken

kısacası her yerde meydana gelebilecek trafik kazası, düşme, burkulma, kene ve böcek sokması, yanma gibi kazalardan, deprem ve kapkaç durumları da dahil her türlü kazaya karşı koruma sağlanmaktadır.

Beklenmedik Kaza Sigortası Neden Önemlidir?

Beklenmedik Kaza Sigorta Poliçesi, poliçe teminatı kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi, bir kaza sonucunda anında veya kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalması, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşmesi durumlarında tazminat sağlamaktadır.

Kaza sonrasında tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne 200 gün ile sınırlı olmak üzere gündelik tazminat  ve/veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde oluşmuş tedavi masraflarının (hastane, doktor, ilaç, röntgen gibi) poliçe teminat limitleri dâhilinde ödenmesine yönelik kazaen ölüm, sakatlık, tedavi ve gündelik tazminat teminatları sunulmaktadır.

Bir sağlık sigortasından çok daha uygun primlerle sahip olunabilecek Beklenmedik Kaza Sigortası; burkulma, kırık, çıkık, ev kazaları, trafik kazaları gibi günlük yaşantıda başa gelebilecek bir çok riske karşı 7 gün/24 saat boyunca, dünyanın her yerinde, tüm hastanelere hastaneye gitme imkanı veren bir koruma paketidir.

Poliçenin Genel Özellikleri

 • 7 gün / 24 saat
 • Dünyanın her yerinde (Irak ve Afganistan hariç) geçerlidir
 • Teklif gerektirmeyen çok seçenekli teminat limitleri
 • Ekonomik ve avantajlı prim seçeneği
 • Sağlık kontrolü koşulu yoktur
 • 18-69 yaş arasındaki herkes poliçeden faydalanabilir
 • Tedavi masrafları teminatı için herhangi bir katılım payı ödenmez
 • Sigortalı istediği kuruma gidebilir, kendisine ödeme fatura karşılığı yapılır.

Önemli Bilgiler

Kaza nedir ve neler kaza kapsamında kabul edilir?

Sigortalının iradesi dışında gelişen ani ve beklenmedik bir olay sonucu vefat etmesine, sakat kalmasına, yaralanmasına sebep olan olaylara “kaza” denir. Trafik kazaları, ev kazaları, ani ve beklenmedik şekilde oluşan gazların teneffüsünden oluşan zehirlenmeler, yanıklar, yılan ve haşere sokması sonucunda yaşanan zehirlenmeler, ısırılma sonucunda oluşan kuduz ile kapkaç, terör ve halk hareketleri gibi hadiseler neticesinde meydana gelen yaralanmalar kaza kapsamında kabul edilmektedir.

Neler Kaza Kapsamında Değildir?

 • Her türlü hastalık ve sonuçları
 • Kaza sonucu olmayan sıcaklık, donma, güneş çarpması
 • İntihar veya intihar teşebbüsü
 • Belirgin sarhoşluk veya uyuşturucu, ilaç ve zararlı madde kullanımı sonrasında yaşanan kazalar
 • Kaza sonucu olmayan cerrahi müdahalelere ilişkin tazminat talepleri
 • Grev, savaş ve halk hareketlerine katılım
 • Suç (cinayet) işlemek

Ana Teminatlar

 • Yaşam Kaybı: Sigortalı’nın poliçe kapsamına giren bir kaza neticesinde anında veya kaza tarihini takip eden 1 yıl içinde vefat etmesi sonucunda poliçede gösterilen menfaattarlara ,yoksa yasal hak sahiplerine ödenecek tazminattır. 16 yaşından küçük çocuklara yaşam kaybı teminatı verilmemektedir.
 • Sürekli Sakatlık: Sigortalı’nın poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda anında veya kaza tarihini takip eden 2 yıl içinde sürekli sakat kalması halinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen sakatlık oranları dâhilinde kendisine ödenecek tazminattır.

Ek Teminatlar

Tedavi Masrafları: Kaza neticesinde Sigortalı’nın yaralanması halinde poliçe, teminat limitleri dâhilinde tedavi için yapılan hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diğer tedavi masraflarını kapsamaktadır. Tedavi masrafları teminatı, sağlık sigortasından farklı olarak kaza sonucu oluşan herhangi bir yaralanmada hastane sınırlaması olmaksızın tedavi olanağı sunmaktadır. Tedavi sonuçlandıktan sonra alınacak fatura Gulf Sigorta’ ya ulaştırıldığında hiçbir katkı payı alınmadan poliçede belirtilen limit dâhilinde tedavi masrafının tamamı müşteriye en kısa zaman içinde ödenir.

Gündelik Tazminat: Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten (geçici) çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir. Ancak bu müddet 200 günü geçemez.


SHARE THIS ON:

3 sene ago / Ferdi Kaza Sigortaları / Beklenmedik Kaza Sigortası için yorumlar kapalı

4

EYL

No

Comments

tunc

Comments are closed here.