FERDİ KAZA SİGORTASI

sigorta_ferdi_kaza

 

 

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde işyerinde veya özel hayatında, özel ve mesleki faaliyetleri gereği yapacağı seyahatler sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve yaralanma durumunu kapsar.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Özellikleri:


7 gün / 24 saat
Dünyanın her yerinde geçerli
Teklif gerektirmeyen çok seçenekli teminat limitleri
Uygun prim ve taksit fırsatları
Sağlık kontrolü gerekmez.
18-65 yaş arasındaki herkes Ferdi Kaza Sigortası’ndan faydalanabilir.
Tedavi masrafları teminatı için herhangi bir katılım payı ödenmez.
Sağlık Sigortasına göre çok uygun primlere sahiptir.
Sigortalı istediği kuruma gidebilir, kendisine ödeme fatura karşılığı yapılır.

Kaza Nedir?
Sigortalı kişinin iradesi dışında olup, sigortalının ölümü, sürekli sakat kalması veya bedeni olarak yaralanması ile sonuçlanan ani ve beklenmedik olaylara “kaza” denir.

Kaza Kapsamına Neler Girer?

Trafik Kazaları
Ev Kazaları
Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan gazların teneffüsünden oluşan zehirlenmeler
Yanıklar
Yılan ve haşere sokması neticesindeki zehirlenmeler
Isırılma neticesinde meydana gelebilecek kuduz
Terör, kapkaç, halk hareketleri gibi olayların sonucunda meydana gelen yaralanmalar
Kaza Kapsamına Neler Girmez?
Her türlü hastalıklar ve bunların neticeleri
Kaza neticesi olmayan sıcaklık, donma, güneş çarpması
İntihar veya intihar girişimi
Sarhoşluk ve uyuşturucu madde kullanımı
Sarhoşluk veya uyuşturucu madde kullanımdan sonra meydana gelen kazalar
Kaza sonucu olmayan cerrahi müdahalelerin sonucunda meydana gelen ölüm ve sakatlık halleri
Savaş, grev ve halk haraketlerine katılmak
Suç (cinayet) işlemek

Ferdi Kaza Sigortasının kapsadığı ana teminatlar :

Yaşam Kaybı : Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucunda poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerineödenecek tazminattır. Kanunen 16 yaşından küçük çocuklara yaşam kaybı teminatı verilmez.

Sürekli Sakatlık : Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalması neticesinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen sakatlık oranları dahilinde kendisine ödenecek tazminattır.

Bu ana teminatlara ek olarak sunulan bir başka teminat ise;

Tedavi Masrafları : Bir kaza sonucunda sigortalının yaralanması veya sakatlanması durumunda poliçe teminat limitleri dahilinde tedavi için yapılan hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diğer tedavi masraflarını kapsar. Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı sağlık sigortasından farklı olarak kaza sonucu meydana gelecek herhangi bir yaralanmada hastane sınırlaması olmaksızın tedavi imkanı sağlar.