Has Ferdi Kaza

BY IN makale On 15-04-2019

Has Ferdi Kaza ürünümüzle sadece kendi can güvenliğinizle ilgili değil, araç yardım teminatı ile aracınızın çekilmesi veya kurtarılmasına da teminat sağlamış olursunuz.

TEMİNATLAR

Bu sigorta, poliçede belirlenmiş limitlerle sınırlı olmak üzere Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza sonucu vefat veya sürekli sakatlığı halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları esaslarınca geride kalan varislere tazminat ödemesi için teminat verir. Poliçede bahsi geçen genel şartlar www.hdisigorta.com.tr internet adresinden de temin edilebilir.Poliçe tanzim tarihi ve saatinden önce meydana gelen Poliçe tanzim tarih ve saatinden önce meydana gelen hasarlar teminat haricidir

Kaza Sonucu Vefat Teminatı:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan bir kaza sonucu sigortalının vefatı halinde kanuni  hak sahiplerine Poliçede belirtilen TL tutar ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Sakatlık Teminatı:

Sigortalının police teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda sürekli sakatlığın kesin tespiti ile teminat bilgileri tablosunda belirtilen azami teminat limitine kadar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8.b Maddesinde gösterilen oranlar çerçevesinde Sürekli Sakatlık Tazminatı ödenir.

Koşullar ;

1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu,tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.

2) Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa   zamanda telefon edecektir.

c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.

4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir

İstisnalar ;

1)  Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır

a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,

c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar, savaş,

e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Araç sürücüsünün;

(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine yada yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara yada kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması,(i)    Yarış, ralli veya benzeri denemeler,(ii)   Sportif faaliyetler,(iii)  Suç hareketleri,(iiii) Bahisler.

k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri, Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır,

a) Aracın her türlü tamiri,

b)  Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.

c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

1. Kayıp/Çalıntı Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport 1. Kayıp/Çalıntı Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport Sigortalının kredi kartı/ATM kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport gibi evraklardan birinin veya birkaçının çalınması/kaybolması halinde, HDI SIGORTA ASISTANS bu evraklar için gerekli kayıp ilanlarını gazeteye verecek ve ilan masraflarını ödeyecektir.Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, evrakların kap-kaç sonucunda çalındığına dair karakol zabıtı ve resmi evrakları şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

2. Kayıp/Çalıntı Kredi Kartı Sigortalının kredi kartı/ATM kartlarının çalınması/kaybolması halinde, sigortalının derhal HDI SİGORTA ASISTANS’ı aramış olması kaydı ile, ilgili bankaların kart merkezleri ile bağlantı kurularak sigortalı ile konferans görüşme yapmaları ve kartlarını bankanın prosedürlerinin uygun olması halinde hemen iptal ettirmeleri sağlanacaktır.

3. Acil Nakit Avansı Sigortalının kredi kartlarının çalınması veya kaybolması durumunda, HDI SIGORTA ASISTANS sigortalının talebi halinde, acil durumunu giderebilmesi açısından kendisine  1.000 TL’nı geçmemek kaydı ile nakit avans ödemesi yapacaktır. Avans ödemesi, sigortalının kredi kartı hesabının borçlandırılması (kredi kartı limiti dahilinde) veya sigortalıya borç senedi imzalatılması yolu ile HDI SIGORTA ASISTANS tarafından tahsil edilecektir. Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, evrakların Kap-Kaç sonucunda Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, evrakların Kap-Kaç sonucunda çalındığına dair karakol zabıtı ve resmi evrakları şirkete ibraz etmekle çalındığına dair karakol zabıtı ve resmi evrakları şirkete ibraz etmekle yükümlüdür. yükümlüdür.

4. İdari Asistans Sigortalının kredi kartı/ATM kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, giriş vizesi, uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarının çalınması/kaybolması durumunda, HDI  SIGORTA ASISTANS sigortalının kaybettiği dokümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olacak ve yol gösterecektir. Ayrıca hırsızlık olaylarında, HDI SIGORTA ASISTANS olayla ilgili zabıt tutulması hususunda sigortalıya gerekli yardımı sağlayacaktır.

Tur Assist’in HDI Sigorta için sunduğu Organizasyon Hizmetleri kapsamında ilgili tüm hizmetler Tur Assist tarafından organize edilecek, alınacak hizmetlerle ilgili oluşabilecek masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Tavsiye edilen servis sağlayıcıdan hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis sağlayıcı sorumlu olacaktır.

 

Organizasyon Hizmetleri ;

1. Seyahat Servisi Sigortalının isteği doğrultusunda seyahatler,ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar,gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları,turizm ofisleri,turist rehberleri,turizm polisi büyükelçilik ve konsolosluklar,vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir2.Otel Bilgi ve Rezervasyon Servisi Yerli ve yabancı kaynaklarını kullanarak Sigortalı’ya otel bilgilerini aktararak ve gerekirse rezervasyonunu yaparak yapılan rezervasyonla ilgili bilgi verecektir.3. Seyahat Öncesi Bilgi Servisi Sigortalı’nın seyahate gitmeyi planladığı bölgeler hakkında her tür bilgi sağlanır.İlgili bilgiler hava durumu,kültürel faaliyetleri vs.kapsamaktadır.4. Restoran ve Eğlence Merkezleri hakkında Bilgi Servisi Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.5. Kültürel Aktiviteler Konusunda Bilgi Servisi Sigortalı’nın talebi üzerine opera,bale konser,fuar,festival,tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.6. Çiçek Gönderim Organizasyonu Servisi Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.7. Kurye ve Kargo Servisi Kurye ve kargo hizmetleri ile ilgili her türlü organizasyonun yapılması sağlanır. Kurye bedeli Sigortalı’ya aittir.8. Vize ve Konsolosluk İşlemleri Vize başvurularında yapılması gerekenler, gerekli evrak ve konsolosluk işlemleri ile ilgili bilgiler verilecektir.

Bilgi Hattı ; 

Ulaşım araçları, hastane ve klinikler, uçak seferleri ve seyahat acenteleri, denizcilik işletmeleri,yat işletmeleri,catering firmaları,oteller ve konaklama tesisleri,kültür merkezleri,müzeler,hava durumu,elçilik ve konsolosluk,vize, pasaport işlemleri ve karayollarına ait bilgiler ile adres ve telefon numaraları hakkında 7 gün 24 saat süre ile bilgi verilmesi sağlanacaktır.

İş bu poliçede kararlaştırılan sigorta priminin ödeme yeri sigortacı veya acentesinin adresidir.

İş bu sigorta sözleşmesi tarafların fiziki olarak yüz yüze gelmediği bir süreçte tanzim edilmiş olup, sözleşmenin/poliçenin kurulmasından önce ilgili tarafa elektronik ortamda iletilen teklifname ekinde bilgilendirme formu gönderilmiş ve ayrıca bu formun sigortalı/sigorta ettiren tarafından incelenerek imzalanması ve şirketimize iadesi hususu hatırlatılmıştır.

Ayrıca TTK.m.1423/2 hükmü uyarınca aydınlatma /bilgilendirme açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettirene, sözleşmenin yapılmasına on dört gün

içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır.

Sigorta ettirenin bu sürede itiraz hakkını kullanmaması halinde sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış sayılmaktadır.

Bu bakımdan iş bu sözleşmeye bir itirazınız olup olmadığını yukarıda belirtilen süre içinde bildirmenizi aksi takdirde aydınlatma /bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğini veya yerine getirilmiş olmasa da itiraz etmeyeceğiniz yönündeki iradenizi ortaya koymuş sayılacağınızı belirtiriz.

 

 

 


SHARE THIS ON:

3 sene ago / Has Ferdi Kaza için yorumlar kapalı

15

NIS

No

Comments

tunc

Comments are closed here.