ENERJİ MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

İnşaat/Montaj Sigortaları:

İnşaat ve montaj sigortaları, projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte projeye özgü karşılaşılan ani ve beklenmedik pek çok riske karşı teminat sağlar. AIG Sigorta olarak yüksek kapasite, risk mühendisliği çalışmaları ve teknik alt yapımız ile dünyanın birçok ülkesinde yüklenicilerimize etkin hizmet sağlamakta ve geniş hizmet ağımız sayesinde hasarları en kısa zamanda sonuca ulaştırmaktayız.
En basit dekorasyon işinden en karmaşık güç santraline kadar her türlü proje için inşaat/montaj sigortaları yapılabilir. (Örn. Konutlar, iş merkezleri, oteller, fabrikalar, okullar, spor merkezleri, tiyatro ve konser salonları, stadyumlar, karayolu ve demiryolu projeleri, havalimanları, köprüler, proses endüstrileri, rafineriler, v.b.)

Teminata Dahil Riskler:
İnşaat/Montaj Sigortaları Teminata Dahil Riskler:

Doğal Afetler (Deprem, Sel-Seylap, Kar, Çığ, Fırtına)
Yangın,Yıldırım,İnfilak
Hırsızlık
İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, ihmal,v.b.)
Projenin gerçekleşmesi sırasında İnşaat/Montaj Sigortaları Genel Şartları gereği istisna edilmemiş tüm diğer haller.

Eklenebilecek Riskler:

İnşaat/Montaj Sigortaları Eklenebilecek Riskler:

Genişletilmiş Bakım Devresi: Projenin kullanıma açılarak geçici kabulünün yapılması ile başlayan ve işveren tarafından projenin kesin kabule alınmasına kadar olan süreyi belli koşullarla teminat altına almaktadır.

Enkaz Kaldırma: Teminat süresinde gerçekleşen bir hasar sonrası enkazın kaldırılması bu ek teminat kapsamındadır.

Şantiye Tesis Ekipman, İş Makineleri: Projede kullanılacak olan şantiye binaları, konteynerler, ekipmanlar ve iş makinelerine şantiye sahasında gelebilecek zararlar poliçe kapsamına ek teminat ile ilave edilebilir.

Mevcut Bina ve Tesisler: İşverene ait şantiye sahası içinde veya çevrede bulunan bina ve tesisleri teminat altına alır.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet : Üçüncü şahıslara gelebilecek maddi ve bedeni hasarlar bu ek teminat ile poliçe kapsamına ilave edilebilir.