KOBİ SİGORTALARI


KOBİ Yangın Sigortası


1.000’in üzerindeki faaliyet konusu birbirinden farklı olan ticari işletmelere ait bina ve/veya içerisindeki muhteviyatı güvence altına alan, Yangın ve Ek Teminatların yer aldığı bir poliçedir.


KOBİ Ekonomik Ticari Güvence Paket Sigorta

1.000’in üzerindeki faaliyet konusu birbirinden farklı olan ticari işletmelere ait bina ve/veya içerisindeki muhteviyatı güvence altına alan, Yangın, Mühendislik ve Sorumluluk Sigortaları branşlarına ait teminatların yer aldığı paket poliçedir.

KOBİ VIP Ticari Güvence Paket Sigortası

1.000’in üzerindeki faaliyet konusu birbirinden farklı olan ticari işletmelere ait bina ve/veya içerisindeki muhteviyatı güvence altına alan geniş kapsamlı ürünüdür. İçerisinde Yangın, Mühendislik ve Sorumluluk Sigortaları, Finasal Sigortaları, Ferdi Kaza Sigortaları ve Nakliyat Sigortaları branşlarına ait teminatların yer aldığı paket poliçedir.

KOBİ Sektör Paket Sigortası


Kuaför, Market, Mağaza, Nalbur, Resturant, Site ve Ortak Alanlar ve Otomotiv sektörleri içerisinde faaliyet gösteren ticari işletmelere ait bina ve/veya içerisindeki muhteviyatı güvence altına alan, sektörel riskleri de kapsayan bir paket poliçedir.

KOBİ Otel / Tatil Köyü Paket Sigortası


Turizm sektöründe faliyet gösteren Otel, Tatil Köyü, Motel ve Pansiyonlar için özel olarak dizayn edilen ve sigortalının ihtiyaçları doğrulsusunda sektörel teminatları seçebildiği geniş kapsamlı bir paket poliçedir. Bu poliçe ile Turizm işletmelerine ait bina ve/veya içerisindeki muhteviyat güvence altına alınmaktadır.

KOBİ Eczane Paket Sigortası


Ürün dizayn çalışmaları esnasında Eczacılardan, Eczacı Odaları, Ecza Depoları, İlaç Şirketlerinden alınan görüşler ve eczacılık sektörünün değişen riskleri doğrultusunda dizayn edilen bir üründür. Miyad ve Eczacının Cüzdan Güvencesi bu poliçenin emsalsiz teminatlarından sadece bir kaçıdır.

KOBİ Akaryakıt Paket Sigortası


Ürün dizayn çalışmaları esnasında Akaryakıt İstasyonu Yöneticilerinden, Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinden alınan görüşler ve akaryakıt sektörünün gelişen ve değişen riskleri doğrultusunda dizayn edilen sektörel bir paket poliçedir.

KOBİ İşveren Mali Sorumluluk Sigortası


SSK’ya tabi olarak çalışan kişilerin bir iş kazası neticesi oluşabilecek yaralanma sonucu tedavi giderleri ve sürekli sakatlık veya vefat durumunda bilirkişi hesabına göre ortaya çıkan tazminatın, Sigortalının kusuru ölçüsünde sigorta şirketi tarafından giderilmesidir.

KOBİ 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası


Sigortalı, işyeri sahası içinde ve işletme faaliyetleri sırasında istemeden üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zararlardan doğan talepler, Sigortalının kusuru ölçüsünde Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile tazmin edilir. Bedeni zarar kişinin yaralanması sonucu gördüğü tedavi masraflarını, maddi zarar ise her türlü taşınabilir / taşınmaz, cismani mal varlığına verilebilecek zararları içeren bir üründür

KOBİ Gıda Sorumluluk Paket Sigortası


Yiyecek-içecek işi yapan küçük, orta veya büyük ölçekli her türlü işletme, hergün hizmet verdikleri müşterilerinin yedikleri gıdadan zehirlenmesi durumunda oluşan tedavi giderlerini ve diğer bedeni zararları karşılamakla yükümlüdür.

KOBİ Site ve Ortak Alanlar Sorumluluk Paket Sigortası


Kat mülkiyeti kanununa göre apartman, site gibi birden fazla bağımsız alanın tek bir çatı altında bulunduğu konutların ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek bir kaza neticesi üçüncü şahısların zarar görmesi halinde apartman yönetiminin sorumluluğunu güvence altına aldığımız bir üründür.

KOBİ Otel Sorumluluk Paket Sigortası


Sigortalı, işyeri sahası içinde ve işletme faaliyetleri sırasında istemeden üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zararlardan doğan talepler, Sigortalının kusuru ölçüsünde Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile tazmin edilir. Bedeni zarar kişinin yaralanması sonucu gördüğü tedavi masraflarını, maddi zarar ise yer türlü taşınabilir / taşınmaz, cismani mal varlığına verilebilecek zararları içeren bir üründür.


KOBİ Ticari Sorumluluk Paket Sigortası


Sorumluluk Sigortalarının tüm ürünlerinin biraraya gelmesiyle oluşturulan ve kapsamında İşveren Mali Sorumluluk, 3.Şahsı Mali Sorumluluk, Otopark Sorumluluk, Asansör Sorumluluk teminatlarının yer aldığı bir üründür.

KOBİ Asansör Sorumluluk Paket Sigortası


Bu sigorta, otel, iş merkezi hastane, alışveriş merkezleri başta olmak üzere her türlü işyerlerinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında üçüncü şahısların uğrayabileceği bir kazadan öncelikle o işyerinin işleteni sorumludur.

KOBİ 3.Şahıs ve Ürün Sorumluluk Paket Sigortası


Sigortalı, işyeri sahası içinde ve işletme faaliyetleri sırasında istemeden üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zararlardan doğan talepler, Sigortalının kusuru ölçüsünde Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile tazmin edilir.