SORUMLULUK SİGORTALARI

Üçüncü Şahıs Sorumluluk


Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda; Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplere karşı sigortalıyı korur.

Ürün Sorumluluk


Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.

Ürün Geri Çağırma


Ürün Geri Çağırma Sigortası ile, sigortalı ürünün herhangi bir şahısta bedensel zararın veya hastalığın açık, tespit edilebilir, içten veya dıştan görünür fiziksel belirtileri veya herhangi bir kişinin ölümü ile sonuçlanmış veya sonuçlanabilecek nitelikte olması veya maddi varlığın fiziksel hasar görmesine veya tahribine yol açmış veya yol açabileceği tesbit edilen durumlarda, bu ürünlerin piyasadan toplatılması giderlerini karşılaması teminat altına alınmıştır.

İşveren Sorumluluk


Bu sigorta ile, işyerinde m
eydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

İhtiyari Araç Mali Sorumluluk


Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır.

Filo Kasko


Sizlere sunduğumuz ürünümüz ile araçlarınızı güvence altına aldığınızda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Çevre Kirliliği Sorumluluk


Toprak veya karadaki herhangi bir yapı , atmosfer veya yeraltı suyu dahil herhangi su akıntısı veya birikintisi içinde veya üzerinde bir sınırlama getirmeksizin duman, buhar, is, asit, baz, zehirli kimyasallar, atık maddeler dahil tahriş edici veya kirletici herhangi katı, sıvı, gaz veya termal maddenin, çevrede tespit edilen miktarlarda veya yoğunluklarda doğal olarak mevcut olmayacak ölçüde olması, dağılması, serbest kalması veya sızması anlamına gelir.

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları


Kişinin, yasa dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigortalardır.